Skanzen Strážnice

Skanzen Straznice symboly natištěné na vejcích
Skanzen Straznice symbols on eggs

Nový a sebevědomý

Značku doprovází komplexně řešený vizuální styl postavený na rastru, ve kterém se promítají motivy a činnosti spojené po generace s životem na vsi. Základní výzvou pro náš tým bylo nastavit rovnováhu mezi estetikou lidovou (folklorní), danou historickými vazbami, a přístupem moderního grafického designu, který potřebujeme pro soudobou prezentaci a komunikaci s návštěvníky. Vytvořili jsme značku, v níž je dominantním prvkem iniciála S – symbolizující cestu vedoucí přes náves, od domu k domu.

info
Klient: Národní ústav lidové kultury
Rok: 2023
#branding
Skanzen Straznice logotyp white bg
Skanzen Straznice poster duo
Skanzen Straznice kreslící blok writing block
Skanzen Straznice zavarovacky ve spizi

Zadání

Otevřenou dvoukolovou soutěž vyhlásil koncem dubna 2023 Národní ústav lidové kultury (NÚLK), který je jeho provozovatelem a odborným garantem. Loga skanzenu i NÚLK jsou tak většinou prezentovány společně. Doposud se skanzen prezentoval kreslenou značkou v kombinaci dvou řezů písma a těžším odstínem modré. Modrou doplňovala ve velkém měřítku hnědá, navazující na komunikaci provozovatele. I proto jsme přistoupili k výraznějšímu odlišení.


„Při vypsání soutěže na logo a vizuální styl Skanzenu Strážnice jsme doufali, že se podaří získat návrh, který bude jednak prezentovat muzeum v přírodě – instituci se silnými vazbami na historii a tradice, ale přitom bude působit jednoduše a současně. Domnívám se, že naše nové logo od studia Artbureau má přesně tyto vlastnosti – je výrazné, snadno identifikovatelné a přitom nekomplikované. Velice si cením navržené barevnosti vizuálního stylu, která kombinuje příjemný odstín modré barvy se slámovou žlutou, evokující tradiční lidové stavby ze Slovácka.“
- Petra Hrbáčová, Národní ústav lidové kultury
Skanzen straznice Tote bag
Skanzen straznice T-shirt side visual
Skanzen Straznice Apparel visual duo
Skanzen straznice Raster of icons
Skanzen straznice Pickled buisness cards

Koncept a provedení

Návrh vizuálního stylu jsme nasměrovali k větší rozmanitosti a hravosti, a to hlavně pomocí rastru, který je nejcharakterističtějším prvkem tohoto vizuálního stylu. Nastavili jsme systém jeho skládání na mřížku, která zajistí konzistentnost mezer a velikostí. Výhody rastru jsou pak rozměrová variabilita i podpora zapamatovatelnosti, a tím jsme skanzenu nabídli právě ten potřebný jednotící prvek prezentace.

Před začátkem samotné implementace jsme pro skanzen vytvořili manuál vizuálního stylu, šablony pro jednotlivé grafické výstupy a především systém vizuální komunikace na sociálních sítích. V online komunikaci chceme dát instituci dostupný nástroj pro sdílení multimediálního obsahu.

Skanzen Printed materials visual
Skanzen Buisness cards Closeup
Skanzen Flyer Duo

© Artbureau 2024

View